sk | en

Vitajte
Vitajte na internetových stránkach občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín.

Činnosť občianskeho združenia ECIM smeruje k vytváraniu demokratickej otvorenej spoločnosti, formovania demokratického pluralitného povedomia občanov SR a vytvárania podmienok pre život ľudí patriacich k minoritám, resp. ľudí s handicapom.


Dotazník

V rámci výskumu medzi subjektami zaoberajúcimi sa sociálnou oblasťou Vám dávame do pozornosti dotazník, ktorého vyplnením môžete aj Vy pomôcť ku zlepšeniu súčastného stavu.

http://www.ecim.sk/dotaznik