Organizácie

Zoznam organizácií, nadácií, občianskych združení a iných subjektov, s ktorými ECIM spolupracuje.

  • IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
  • Materská škola Hrebendova 5, Košice - Luník IX
  • KOK Košický občiansky klub
  • ProGrémium Košice
  • Grémium tretieho sektora
  • SAIA konzultácie
  • Rómska tlačová agentúra
  • Villes en Transition Lyon, Francúzsko
  • Copyright © 2000-2007 ECIM http://www.ecim.sk