sk | en

Minority

Môj nový život je názov projektu realizovaného na smutne známom košickom sídlisku Luník IX. Občianske združenie ECIM – Európske centrum integrácie menšín od roku 2000 pôsobí na najväčšom rómskom sídlisku nielen Slovenska, ale pravdepodobne celej Európy. Sídlisko Luník IX je známe veľkou koncentráciou Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a chudoby, nezamestnanosti a nízkou úrovňou vzdelania. S tým sú spojené ďalšie znevýhodňujúce faktory, ktoré majú medzigeneračnú povahu. Príjmy domácností v tejto lokalite sú veľmi nízke. Najčastejšie ich tvoria len rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi a prídavky na deti. Z týchto príjmov domácnosti uhrádzajú iba najnutnejšie výdavky a nedokážu uspokojiť potreby členov rodiny. Z našej praxe vyplynula potreba vzdelávať rodiny v oblasti hospodárenia s financiami, pomáhať pri hľadaní práce, napísať životopis, poznať hodnotu peňazí, získať predstavu o mesačných výdavkoch, riešiť problémy s rôznymi dlhmi, exekúciami, úžerníkmi, atď. Finančná gramotnosť má pre túto cieľovú skupinu veľký význam. Účastníci získajú praktické zručnosti a informácie v oblasti riadenia svojich financií a domácnosti. Finančné vzdelávanie môže pomôcť týmto rodinám správne hospodáriť v ich domácnosti. Môžu sa naučiť, ako efektívne rozdeľovať svoje obmedzené zdroje, ako si začať tvoriť úspory, ako nespadnúť do dlhovej pasce a plánovať si svoje financie.


       


Škola rodinných financií
NDS
 
 
 
 
Úvod  >  Minority