sk | en

Príspevok
Pomôcť môžete aj Vy!

Občianske združenie ECIM má záujem pomáhať pri integrácii znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku a chrániť ľudské práva menšín. Každá Vaša pomoc nás priblíži k tomuto cieľu a pomôže ho uskutočniť.


Základné informácie

 Názov:ECIM - Európske centrum integrácie menšín 
 Poštová adresa:Komenského 29, 040 01 Košice, Slovensko
 Bankové spojenie:OTP Banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu:8219824/5200


Využitie a kontrola

Všetky prostriedky, ktoré občianske združenie ECIM získa od štátnych a neštátnych inštitúcií, grantov, fondov EÚ, a iných sponzorov a donorov budú na konci roka vyhodnotené a ich využitie bude pre Vašu kontrolu zverejnené na našich stránkach.


Všetkým, ktorí nám prispeli, ďakujeme!


 
 
 
 
Úvod  >  Príspevok